நீங்கள் ஹங்கேரியன் பேச கற்றுக்கொள்ள விரும்பினால், லிங்கோ ப்ளே உங்களுக்கு சரியான பயன்பாடாகும். இது வெவ்வேறு நிலைகளில் சிரமத்தில் பேச கற்றுக்கொள்வதற்கான சிறந்த சுயாதீன பயன்பாடாகும்.

லிங்கோ நாடகம் கற்றலுக்கான பலவிதமான விருப்பங்களை வழங்குகிறது ஹங்கேரியன் , அடிப்படை முதல் மேம்பட்டது வரை. கற்றலுக்கான உங்கள் தேவைகளுக்கும் குறிக்கோள்களுக்கும் எந்த மட்டத்திற்கு பொருந்தும் என்பதை நீங்கள் தேர்வு செய்யலாம் ஹங்கேரியன்.

லிங்கோ நாடகத்தின் முதன்மை நன்மைகளில் ஒன்று அதன் நெகிழ்வுத்தன்மை. உங்கள் ஸ்மார்ட்போன் அல்லது டேப்லெட்டில் எப்போது வேண்டுமானாலும், எங்கும் இதைப் பயன்படுத்தலாம். லிங்கோ நாடகத்துடன், நீங்கள் சாலையில், சுரங்கப்பாதையில் அல்லது வரிசையில் கூட மொழியைக் கற்றுக்கொள்ளலாம்.

லிங்கோ நாடகம் பல வகையான செயல்பாடுகளை வழங்குகிறது ஹங்கேரியன் மொழி கற்றல். எடுத்துக்காட்டாக, கேட்கும் புரிந்துகொள்ளும் பயிற்சிகள் உங்கள் கேட்கும் புரிந்துகொள்ளும் திறன்களை மேம்படுத்த உதவுகின்றன. வாசிப்பு மற்றும் இலக்கண பயிற்சிகள் உங்கள் இலக்கணத்தை மேம்படுத்தவும் எழுதப்பட்ட ஹங்கேரியன் உதவும்.

ஹங்கேரியன் பேசக் கற்றுக்கொள்ள விரும்பும் எவருக்கும் லிங்கோ நாடகம் சிறந்தது. தேர்வு செய்ய பல்வேறு செயல்பாடுகள் மற்றும் விளையாட்டுகளுடன், உங்கள் திறமைகளை எந்த அளவிலான சிக்கலிலும் மேம்படுத்தலாம்.

உங்கள் ஹங்கேரியன் மொழித் திறன்களை பலவிதமான சிரம நிலைகளில் மேம்படுத்த லிங்கோ விளையாட்டு எவ்வாறு உதவுகிறது என்பதை இப்போது நீங்கள் அறிவீர்கள். உங்கள் கற்றலைத் தள்ளி வைக்க வேண்டாம், இப்போது தொடங்கி லிங்கோ நாடகத்துடன் வெற்றியை அடையுங்கள்.