<ஸ்பான் ஸ்டைல் ​​= "எழுத்துரு-எடை: 400;"> கற்றல் ஸ்வீடிஷ் ஆன்லைன் கற்றலின் சாத்தியக்கூறுகளுக்கு மேலும் மேலும் அணுகக்கூடிய நன்றி. இன்று சந்தையில் ஸ்வீடிஷ் மொழி கற்றல் பயன்பாடுகள் நிறைய உள்ளன, அவற்றில் சிறந்த ஒன்றைத் தேர்ந்தெடுப்பது எளிதல்ல. இந்த கட்டுரையில், கற்றலுக்கான மிகவும் பிரபலமான சில பயன்பாடுகளைப் பார்த்து ஸ்வீடிஷ் அவற்றை மிகவும் ஈர்க்கும் விஷயங்களை விளக்குகிறோம். வலுவான> <ஸ்பான் ஸ்டைல் ​​= "எழுத்துரு-எடை: 400;"> & ndash; ஸ்வீடிஷ் உட்பட வெளிநாட்டு மொழிகளைக் கற்றுக்கொள்வதற்கான மிகவும் பிரபலமான பயன்பாடுகளில் இதுவும் ஒன்றாகும். பயன்பாடு ஒரு எளிய மற்றும் நேரடியான இடைமுகத்தைக் கொண்டுள்ளது மற்றும் அறிவை ஒருங்கிணைக்க பல்வேறு பயிற்சிகளை வழங்குகிறது. லிங்கோ வெகுமதிகள் மற்றும் சாதனைகளின் அமைப்பை வழங்குகிறது, இது பயனர்களை தவறாமல் பயிற்சி செய்ய ஊக்குவிக்கிறது மற்றும் அவர்களின் இலக்குகளை விரைவாக அடைய உதவுகிறது. 400; "> & ndash; ஸ்வீடிஷ் உட்பட வெளிநாட்டு மொழிகளைக் கற்றுக்கொள்வதற்கான பயன்பாடாகும், இது பயனர்கள் மொழி புலமையின் நடைமுறை அளவை அடைய உதவும் நோக்கத்தை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. பாபல் அன்றாட தகவல்தொடர்புகளில் கவனம் செலுத்தும் பயிற்சிகளையும், பூர்வீக பேச்சாளர்களுடன் தொடர்புகொள்வதற்கான திறனையும் வழங்குகிறது. "> & ndash; விளையாட்டுகள், படங்கள் மற்றும் வீடியோக்கள் போன்ற ஊடாடும் கற்றல் முறைகளைப் பயன்படுத்தும் ஸ்வீடிஷ் உட்பட மொழி கற்றல் பயன்பாடாகும். டியோலிங்கோ ஒரு ஆழ் மட்டத்தில் சொற்களையும் சொற்றொடர்களையும் மனப்பாடம் செய்வதன் மூலமும் பயிற்சியை வழங்குகிறது, இது பயனர்கள் புதிய அறிவை விரைவாகப் புரிந்துகொள்ள உதவுகிறது. : 400; "> & ndash; ஸ்வீடிஷ் உட்பட ஒரு மொழி கற்றல் பயன்பாடாகும், இது முழு மூழ்கும் மொழி முறையைப் பயன்படுத்துகிறது. பயன்பாடு மொழிபெயர்ப்புகள், சொற்றொடர்கள் மற்றும் சொற்கள் சூழலிலும், சொந்த மொழியில் மொழிபெயரமின்றி கற்பிக்கப்படுவதில்லை. ரோசெட்டா ஸ்டோன் பேசுதல், எழுதுதல் மற்றும் வாசிப்பதில் அறிவுறுத்தலை வழங்குகிறது. . உங்கள் அறிவைச் சரிபார்க்க ஊடாடும் பாடங்கள், உச்சரிப்பு பயிற்சி மற்றும் வினாடி வினாக்கள். ஒரு வேடிக்கையான மற்றும் ஈர்க்கக்கூடிய பயன்பாடு ஸ்வீடிஷ் மொழியை ஒரு வேடிக்கையான வழியில் கற்றுக்கொள்ள உதவுகிறது. 400; "> & ndash; ஸ்வீடிஷ் பெரிய நூலகத்துடன் கூடிய பயன்பாடு வெவ்வேறு நிலை சிரமங்களுக்கான வீடியோக்கள். ; ">; மொழியைக் கற்றுக்கொள்ள உதவும் சொந்த ஸ்வீடிஷ் பேச்சாளர்களுடன் தொடர்புகொள்வதற்கான பயன்பாடு. ; ">-தகவல்தொடர்பு மூலம் உங்கள் மொழியை மேம்படுத்த உதவும் சொந்த ஸ்வீடிஷ் பேச்சாளர்களுடன் தொடர்புகொள்வதற்கான பயன்பாடு. > இந்த மதிப்பாய்விலிருந்து நீங்கள் பார்க்க முடியும் என, ஸ்வீடிஷ் கற்றுக்கொள்ள பல ஆன்லைன் பயன்பாடுகள் உள்ளன, ஒவ்வொன்றும் வெவ்வேறு அம்சங்கள் மற்றும் நன்மைகளைக் கொண்டுள்ளன. பயன்பாட்டின் தேர்வு பயனரின் தனிப்பட்ட விருப்பத்தேர்வுகள் மற்றும் குறிக்கோள்களைப் பொறுத்தது. இருப்பினும், இந்த பயன்பாடுகள் உங்களுக்குத் தேவையான நேரத்தின் ஒரு பகுதியிலேயே விரைவாகக் கற்றுக் கொள்ளவும் நல்ல முடிவுகளை அடையவும் உதவும்.