ความสำเร็จ
ชนะ 1000 ครั้ง
อันดับ 1 ในการจัดอันดับรายสัปดาห์
3 อันดับแรกของการจัดอันดับรายสัปดาห์
5 อันดับแรกของการจัดอันดับรายเดือน
ผ่านการทดสอบ 50 ครั้งด้วยเกรด A/A+
ความคืบหน้ารายวัน 100%
ความคืบหน้ารายเดือน 100%
มีความคืบหน้ารายวัน 100% 5 ครั้งในหนึ่งสัปดาห์
ผ่านการทดสอบ 300 ครั้ง หรือ เก็บสะสมความสำเร็จแล้วรับใบรับรองผ่านทางจดหมายหรืออีเมลจากทาง Easy Language