ใบประกาศนียบัตร
ลงคอร์สและรับใบประกาศนียบัตรภาษาต่างประเทศ จาก Easy Language ผ่าน จดหมาย หรือ อีเมล์
ลงคอร์สและรับใบประกาศนียบัตรภาษาต่างประเทศ จาก Easy Language ผ่าน จดหมาย หรือ อีเมล์
คุณต้องผ่านการทดสอบอย่างน้อย 300 ด้วยเกรดเฉลี่ย A/A+
ผ่านการทดสอบ 0 จาก 300