[[እንግሊዝኛ]] መምሃሪ ኣፕሊኬሽን

ሊንጎ ፕለይ ኣፕሊኬሽን ብምጥቃም ቋንቋ [[[እንግሊዝኛ]] ተምሃር

ኣብ

ኢንተርነት ብቐሊሉን ብቕልጡፍን ቋንቋ [[እንግሊዝኛ]] ንኽትመሃር ዚድርኸካ ምስጢር ቅላዕ። ኣብ መላእ ዓለም ንዚርከቡ ብሚልዮናት ዚቝጸሩ ተጠቀምቲ ቓላትን ሓረጋትን መዝግቦ ።

[[እንግሊዝኛ]] ] ናይ ቋንቋ ትምህርቲ ኣፕሊኬሽን ሊንጎ Play ነቶም ካብ እተፈላለየ ደረጃታት ዝመጹ ተምሃሮ ማእከላይ ክኢላታት ተዘክሮኦምን ካልእ ከምኡ ዝኣመሰለ ነገራትን ኬጽርዩ ዚደልዩ መሳጢ ትምህርትታትን ኮርሳታትን ዝመልአ እዩ ። እቲ ሊንጎ Play ዚብሃል ኣፕሊኬሽን ኣብ ዝዀነ ይኹን እዋን ክትሽምድዶ እትኽእል ቃላትን ሓረጋትን ዝሓዘ ዓለም ኬምጽኣልካ እዩ ። በቲ ኣብ ተሌፎንካ ዘሎ ዜደንቕ ኣፕሊኬሽን ሊንጎ ጌርካ ነቲ [[እንግሊዝኛ]] እትጥቀመሉ ቓላት ከተሐድሶ ትኽእል ኢኻ። መበቈላዊ ተዛራባይ ወይ ናይ ወጻኢ ቛንቋ እትመሃር እንተ ዄንካ ኣየገድሰካን ኢዩ እቲ ሊንጎ Play [[[እንግሊዝኛ]] ዝበሃል ናይ ትምህርቲ ኣፕሊኬሽን ንዅሎም ዓይነት ተማሃሮ ዝምስጦም ኢዩ።

ሊንጎ ፕለይ ኣፕሊኬሽን ብምጥቃም ቋንቋ [[[እንግሊዝኛ]] ተምሃር
[[እንግሊዝኛ]] ተምሃር ኣፕሊኬሽን ቃላት

ቋንቋ [[እንግሊዝኛ]] ብኸመይ ክትመሃር ትኽእል?

[[እንግሊዝኛ]] ተምሃር ኣፕሊኬሽን ቃላት

ኣብ

ዙርያኡ ጠምት እሞ ብሞባይል ኣፕሊኬሽን ወይ ብኢንተርነት ኣቢልካ ቛንቋ [[እንግሊዝኛ]] ምምሃር ክሳዕ ክንደይ ዜሐጕስ ምዃኑ ፍለጥ። ድራኸኻ ሒዝካ ምቕጻል ነቲ ኣብ iOS ከምኡውን ኣንድሮይድ ዝርከብ ሞባይል ኣፕሊኬሽን [[እንግሊዝኛ]] ቋንቋ ንኽትመሃር ዘኽእል ቀንዲ ረቛሒ ኣይኰነን። ብዙሓት ሰባት ቋንቋ ንኽመሃሩ ኣሳልጦ ዝረኸቡሉ ቐዳማይ ምኽንያት ከምኡውን ገሊኣቶም ዝፈሽሉሉ ቐዳማይ ምኽንያት ብድራኸ ተደሪኾም ኢዮም ።

ነቲ [[እንግሊዝኛ]] እትጥቀመሉ ኣፕሊኬሽን ኣመሓይሽዎ! ዜገድሰካ ርእሰ ነገራት ወይ [[እንግሊዝኛ]] እትመሃረሉ መገዲ ምረጽ። እዚ [[እንግሊዝኛ]] እዚ [[እንግሊዝኛ]] እዚ ናይ ቃላት መላመዲ ንኣሳልጦኻ ኣድላዪ ኢዩ!

ቋንቋ [[እንግሊዝኛ]] ብኸመይ ክትመሃር ትኽእል?

[[እንግሊዝኛ]] ኣፕሊኬሽን LinGo Play

ብኢንተርነት ተጻወተ

[[እንግሊዝኛ]] ብሓባር ክትመሃሩ ኸለኹም ንኣዕሩኽኩም ዓድሞምን ተሓጐሱን

ውድድር

ምስ ካልኦት ኣብ መላእ ዓለም ዘለዉ ተጻወትቲ ኣብ ዚግበር ውድድራት ተኻፈሉ

መለክዒ + ሽልማት

ኣብ ናይ ነጥቢ ውድድር ተኻፈለ ሽልማት ድማ ተዓወት

ትምህርቲ ተምሃር

ብኣሽሓት ዚቝጸር ሓደስቲ ቓላትን ሓረጋትን ብቛንቋ [[እንግሊዝኛ]] ክትረክብ ኢኻ