Lebel /
Laro Mga aralin Sertipiko Istatistiks Torneo Rating
Mga tagumpay
1000 panalo
Unang puwesto sa araw-araw na rating
Ika-3 puwesto sa lingguhang rating
Ika-5 puwesto sa lingguhang rating
Ipasa ang 5p pagsusulit A/A+ nga grado gamit ang
Arawang progreso 100%
Buwanang progreso 100%
5 beses 100% arawang progreso sa linggo
Ipasa ang 300 pagsusulit o kolektahin ang lahat ng napagtagumpayan at makatanggap ng sertipiko sa pamamagitan ng koreo o email mula sa Easy Language