Học một ngôn ngữ có thể khó khăn, nhưng sử dụng các ứng dụng có thể làm cho quá trình trở nên thú vị và thú vị hơn.

Đề xuất Ứng dụng Lingo , cho phép bạn học ngôn ngữ Bulgarian] một cách vui tươi. Với ứng dụng này, bạn có thể học các từ và cụm từ mới và cải thiện các kỹ năng ngữ pháp và phát âm của bạn.

babbel . Ứng dụng này cung cấp các khóa học ngôn ngữ Bulgarian] được tạo bởi các giáo viên có kinh nghiệm và có một cơ sở dữ liệu lớn về các từ và cụm từ. Babbel cũng cung cấp khả năng giao tiếp với người bản ngữ và kiểm tra phát âm. Mạnh>. Duolingo cung cấp một cách tiếp cận dựa trên trò chơi để học Bulgarian và có nhiều bài tập về ngữ pháp, đọc, viết và nói. "

Và cuối cùng, lingodeer cũng được nhiều giáo viên khuyến nghị. Cung cấp các bài tập về đọc, viết, ngữ pháp và phát âm.