. Nó đạt được bằng cách cải thiện tốc độ nhận thức từ và giảm số lượng ánh mắt ở trang.

Đọc tốc độ đang làm giảm số lượng ánh mắt tại trang bằng cách tăng số lượng từ được cảm nhận cùng một lúc. Để làm điều này, bạn có thể sử dụng kỹ thuật "nhóm", trong đó mắt bạn bao phủ nhiều từ cùng một lúc.

Kỹ thuật là để tăng tốc độ nhận thức từ. Điều này có thể được thực hiện bằng cách thực hành nhận thức của các từ nói chung hơn là cá nhân. Bạn cũng có thể sử dụng kỹ thuật "cố định trực quan", trong đó mắt bạn trượt xuống đường nhanh hơn, cho phép bạn nhận thức các từ nhanh hơn.

Để sử dụng các kỹ thuật đọc tốc độ trong Catalan, bạn có thể bắt đầu với việc đọc các văn bản dễ dàng và dần dần chuyển sang tài liệu phức tạp hơn. Bạn cũng có thể sử dụng các ứng dụng và chương trình đặc biệt để thực hành đọc tốc độ.

đọc chất lượng. Do đó, khi sử dụng các kỹ thuật đọc tốc độ, không chỉ chú ý đến tốc độ mà còn để hiểu.

Các từ và cụm từ, ghi chú và liên kết tài liệu mới với những gì bạn đã đọc có thể được sử dụng để cải thiện sự hiểu biết. Ngoài ra, hãy nhớ rằng tốc độ đọc phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm mức độ khó, tập trung và mệt mỏi. Do đó, nên không bị treo lên khi tăng tốc độ đọc của bạn, mà sử dụng các kỹ thuật đọc tốc độ kết hợp với các phương pháp đọc và học khác tiếng Catalan.

Điểm mấu chốt là sử dụng các kỹ thuật đọc tốc độ có thể giúp cải thiện các kỹ năng đọc trong [[English]]], nhưng bạn phải liên tục thực hành và sử dụng các phương pháp đọc và học ngôn ngữ khác nhau để Thành công