Học tiếng Anh có thể là một quá trình khó khăn và tẻ nhạt, nhưng gamification có thể giúp nó thú vị hơn và hấp dẫn hơn . Gamification là việc sử dụng các yếu tố trò chơi và cơ học trong các tình huống không trò chơi, chẳng hạn như học tập. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ xem xét cách gamification có thể giúp học tiếng Anh và những ứng dụng và dịch vụ nào có thể hữu ích. Các trò chơi và hoạt động giúp làm cho việc học tiếng Anh vui vẻ và thúc đẩy hơn, và chúng giúp sinh viên ghi nhớ và áp dụng ngôn ngữ của họ hiệu quả hơn.

ở đó là nhiều ứng dụng và dịch vụ sử dụng trò chơi để tìm hiểu tiếng Anh. Một là Lingo, cung cấp các trò chơi, hoạt động và thử thách để giúp sinh viên cải thiện kỹ năng nói, đọc và viết của họ trong tiếng Anh.

Ngoài ra còn có những cách khác để sử dụng game trong tiếng Anh học ngôn ngữ, chẳng hạn như các giải đấu và cuộc thi dựa trên trò chơi giữa các sinh viên, phần thưởng cho thành tích và tiến bộ, và các yếu tố dựa trên trò chơi như tiền thưởng , giải thưởng và xếp hạng. Tất cả những thứ này cũng nằm trong ứng dụng biệt ngữ của chúng tôi.

Và cuối cùng , Điều quan trọng cần lưu ý là việc chơi game không nên trở thành phương pháp học chính và duy nhất để học tiếng Anh. Nó chỉ có thể có hiệu quả kết hợp với các phương pháp khác như đọc, nghe và nói.