Không có gì bí mật rằng việc học tiếng Anh không chỉ bổ ích, mà còn vui vẻ. Tuy nhiên, nhiều người trong chúng ta không nghĩ về ảnh hưởng của nó đối với bộ não của chúng ta. Trong bài viết này, chúng ta sẽ nói về cách học English ảnh hưởng đến bộ não và tại sao nó lại quan trọng như vậy. Học tiếng Anh có thể cải thiện các chức năng nhận thức như trí nhớ, sự chú ý và tập trung. Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc học một ngôn ngữ thứ hai có thể làm tăng lượng chất xám trong não, có liên quan đến chức năng nhận thức được cải thiện.

  • tăng cường sự đồng cảm. Điều này là do việc học một ngôn ngữ giúp chúng ta hiểu và tôn trọng sự khác biệt giữa các nền văn hóa.

  • cải thiện đa nhiệm. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc học ngôn ngữ thứ hai có thể giúp cải thiện đa nhiệm và khả năng chuyển đổi giữa các nhiệm vụ. Điều này là do việc học một ngôn ngữ đòi hỏi chúng ta phải liên tục chuyển đổi giữa các cấu trúc và quy tắc ngôn ngữ khác nhau.

  • tăng cường sự sáng tạo. Điều này là do việc học một ngôn ngữ có thể giúp chúng ta thấy thế giới khác nhau và tìm ra các giải pháp ngoài hộp cho các vấn đề.

  • Tăng cường kỹ năng giao tiếp của chúng tôi. Điều này là do việc học một ngôn ngữ đòi hỏi chúng ta phải liên tục giao tiếp bằng ngôn ngữ, giúp cải thiện các kỹ năng giao tiếp của chúng ta. Trên bộ não của chúng ta và cuộc sống của chúng ta nói chung. Vì vậy, nếu bạn chưa bắt đầu học tiếng Anh, bạn có thể muốn nghĩ về nó.

    Vì vậy , học tiếng Anh không chỉ thú vị, mà còn tốt cho bộ não và cuộc sống của chúng ta nói chung. Đừng ngại bắt đầu học ngoại ngữ, bạn có thể đạt được nhiều tác động tích cực từ nó.