Cấp độ /
Chơi Bài học Chứng chỉ Thống kê Vòng đấu Xếp hạng
Country
Những người chơi trực tiếp
Những trò chơi đang kích hoạt
Những trò chơi hôm nay
7307
Tổng số trò chơi
27080668
Nhiều người chơi

Articles

tiếng Philippines Bài học trực tuyến Làm thế nào để học đúng tiếng Philippines ở nhà?

không kinh doanh. Tuy nhiên, cách tiếp cận và bộ công cụ đúng đắn có thể giúp quá trình học tập hiệu quả

Ứng dụng trực tuyến tốt nhất để học tiếng Philippines

Có rất nhiều ứng dụng học ngôn ngữ Filipino] trên thị trường và không dễ để chọn ứng dụng tốt nhất trong số

Học tiếng Philippines trực tuyến Những ưu và nhược điểm của việc học tiếng Philippines trực tuyến là gì?

  những ưu và nhược điểm của việc học tiếng Philippines trực tuyến là gì? Học Filipino trực tuyến là một lựa chọn

Trực tuyến tiếng Philippines Bài học Làm cách nào để sử dụng công nghệ để học hiệu quả tiếng Philippines?

Làm thế nào để sử dụng công nghệ để tìm hiểu hiệu quả tiếng Philippines? Học Filipino là một quá trình có thể

Sử dụng phương tiện truyền thông xã hội để học ngôn ngữ tiếng Philippines có thể là một cách hữu ích và hiệu quả để cải thiện kỹ năng ngôn ngữ của bạn.

Làm thế nào để sử dụng công nghệ để tìm hiểu hiệu quả tiếng Philippines? Học Filipino là một quá trình có thể

Học tiếng Philippines trực tuyến Làm cách nào để sử dụng các bài học video để học tiếng Philippines?

Học ngôn ngữ có thể khó khăn và căng thẳng, nhưng công nghệ ngày nay có thể làm cho quá trình dễ dàng

Học ngôn ngữ tiếng Philippines

Hiện đã có trên Apple Store hoặc Google Play

Học tiếng Philippines cùng với LinGo Play. Hãy thừ dùng nó !