Cấp độ /
Chơi Bài học Chứng chỉ Thống kê Vòng đấu Xếp hạng
Country
Những người chơi trực tiếp
Những trò chơi đang kích hoạt
Những trò chơi hôm nay
7583
Tổng số trò chơi
27099057
Nhiều người chơi

Articles

tiếng Ý Bài học trực tuyến Làm thế nào để học đúng tiếng Ý ở nhà?

không kinh doanh. Tuy nhiên, cách tiếp cận và bộ công cụ đúng đắn có thể giúp quá trình học tập hiệu quả

Ứng dụng trực tuyến tốt nhất để học tiếng Ý

Có rất nhiều ứng dụng học ngôn ngữ Italian] trên thị trường và không dễ để chọn ứng dụng tốt nhất trong số

Học tiếng Ý trực tuyến Những ưu và nhược điểm của việc học tiếng Ý trực tuyến là gì?

  những ưu và nhược điểm của việc học tiếng Ý trực tuyến là gì? Học Italian trực tuyến là một lựa chọn

Trực tuyến tiếng Ý Bài học Làm cách nào để sử dụng công nghệ để học hiệu quả tiếng Ý?

Làm thế nào để sử dụng công nghệ để tìm hiểu hiệu quả tiếng Ý? Học Italian là một quá trình có thể

Sử dụng phương tiện truyền thông xã hội để học ngôn ngữ tiếng Ý có thể là một cách hữu ích và hiệu quả để cải thiện kỹ năng ngôn ngữ của bạn.

Làm thế nào để sử dụng công nghệ để tìm hiểu hiệu quả tiếng Ý? Học Italian là một quá trình có thể

Học tiếng Ý trực tuyến Làm cách nào để sử dụng các bài học video để học tiếng Ý?

Học ngôn ngữ có thể khó khăn và căng thẳng, nhưng công nghệ ngày nay có thể làm cho quá trình dễ dàng

Học ngôn ngữ tiếng Ý

Hiện đã có trên Apple Store hoặc Google Play

Học tiếng Ý cùng với LinGo Play. Hãy thừ dùng nó !