Cấp độ /
Chơi Bài học Chứng chỉ Thống kê Vòng đấu Xếp hạng
Country
Những người chơi trực tiếp
Những trò chơi đang kích hoạt
Những trò chơi hôm nay
7525
Tổng số trò chơi
27070429
Nhiều người chơi

Articles

tiếng Na Uy Bài học trực tuyến Làm thế nào để học đúng tiếng Na Uy ở nhà?

không kinh doanh. Tuy nhiên, cách tiếp cận và bộ công cụ đúng đắn có thể giúp quá trình học tập hiệu quả

Ứng dụng trực tuyến tốt nhất để học tiếng Na Uy

Có rất nhiều ứng dụng học ngôn ngữ Norwegian] trên thị trường và không dễ để chọn ứng dụng tốt nhất trong số

Học tiếng Na Uy trực tuyến Những ưu và nhược điểm của việc học tiếng Na Uy trực tuyến là gì?

  những ưu và nhược điểm của việc học tiếng Na Uy trực tuyến là gì? Học Norwegian trực tuyến là một lựa

Trực tuyến tiếng Na Uy Bài học Làm cách nào để sử dụng công nghệ để học hiệu quả tiếng Na Uy?

Làm thế nào để sử dụng công nghệ để tìm hiểu hiệu quả tiếng Na Uy? Học Norwegian là một quá trình có

Sử dụng phương tiện truyền thông xã hội để học ngôn ngữ tiếng Na Uy có thể là một cách hữu ích và hiệu quả để cải thiện kỹ năng ngôn ngữ của bạn.

Làm thế nào để sử dụng công nghệ để tìm hiểu hiệu quả tiếng Na Uy? Học Norwegian là một quá trình có

Học tiếng Na Uy trực tuyến Làm cách nào để sử dụng các bài học video để học tiếng Na Uy?

Học ngôn ngữ có thể khó khăn và căng thẳng, nhưng công nghệ ngày nay có thể làm cho quá trình dễ dàng

Học ngôn ngữ tiếng Na Uy

Hiện đã có trên Apple Store hoặc Google Play

Học tiếng Na Uy cùng với LinGo Play. Hãy thừ dùng nó !