ඉගෙනගන්න

ඔබට අවශ්‍ය ඕනෑමවෙලාවක විදේශ භාෂා ඉක්මනින් සහ ඵලදායී ලෙස ඉගෙන ගැණීමට

ක්‍රීඩා කරන්න.

ලොව පුරා සිටින දසලක්‍ෂයක් තරම් ක්‍රීඩකයින් සමග වචන සහ වාක්‍ය ඛණ්ඩ සරලව මතකයේ තබා ගැණීමට

පුහුණු කරන්න

දැනට භාවිතයේ ඇති ඕනෑම භාෂාවක් පුහුණු කර සහතික පත්‍රයක් ලබාගන්න

Lingo Play සමග විදේශීය භාෂා ඉගෙනගන්න.

ඔබ කුමන භාෂාවක්ද ඉගෙන ගැණීමට කැමති?

ඉංග්‍රීසි(ඇමෙරිකන් සහ බ්‍රිතාන්‍ය),ජර්මන්,ප්‍රංස,ස්පාඥ,ඉතාලි,පෘතුගීසි(පෘතුගීසි සහ බ්‍රසීල),කොරියා,
චීන,ජපන්,වියට්නාම,ඉන්දුනීසියා,තායි,හින්දි,හීබ්රු,නෝවේජියා,පොලිෂ්,ශීච්,ස්ලෝවක්,ස්වෙඩිෂ්,
ෆින්නිෂ්,ඩච්,දනිෂ්,හංගේරියා,ග්‍රීක්,රොමේනියා,ටර්කිෂ්,රුසියා,අරාබි

අන්තර්ජාලය සමග විදේශීය භාෂා ඉගෙනගන්න.

ඔබගේ ප්‍රමුඛත්වය ඉගෙනගන්නටද,සෙල්ලම් කිරීමටද?

අන්තර්ජාලය සමග විදේශීය භාෂා ඉක්මනින් සහ පහසුවෙන් ඉගෙනගන්නේ කෙසේද සහ ලොව පුරා සිටින දසලක්‍ෂයක් තරම් වු ක්‍රීඩකයින් සමග වචන සහ වාක්‍ය ඛණ්ඩ සරලව මතකයේ තබා ගන්නේ කෙසේද යන්න සොයාගන්න.

භාෂා ඉගෙනගන්න මෙවලම Lingo Play හඳුන්වාදෙන පාඩම් සහ පාඨමාලා නිමාණය කර ඇත්තේ ප්‍රාරම්භක මට්ටමේ සිට උසස් මට්ටම දක්වා වේ. ඔබට අලුත් වචන සහ වාක්‍ය ඛණ්ඩ දහස් ගණනක් සොයාගැනීමට හැකිවන්නේය.ඒවා ඉක්මනින් මෙන්ම ඵලදායී ලෙස මතකයේ තබා ගැනීමටත්, සහ ඔබ විදේශ භාෂා ඉගෙනීමට ආරම්භ කල අයෙක් හෝ දේශීය භාෂාව කතාකරන්නෙක් වුවද, ඔබගේ භාෂා වාග් මාලාව යාවත්කාලීන කර ගැනීමට හැකිවේ.

Lingo Play සමග විදේශීය භාෂා ඉගෙනගන්න පුහුණු වන්න.

Lingo Play තුල ඇති විශේෂාංග

 • null

  අන්තර්ජාලය භාවිතාකර ක්‍රීඩා කිරීම

  ඔබ ඉගෙනගත් විදේශ භාෂා භාවිතාකරමින් මිතුරන් සමග විනෝද වන්නට මිතුරන් හට ඇරයුම් කරන්න.

 • null

  යාවත්කාලීන කිරීම

  ඔබගේ වචන මාලාව යාවත් කාලීන කරගන්න.

 • null

  ශ්‍රේණි ගතකිරීම + ත්‍යාග

  ශ්‍රේණි ගතකිරීමේ තරඟ සඳහා සහභාගී වී ත්‍යාග දිනාගන්න.

 • null

  පාඩම් ඉගෙනගන්න

  විදේශ භාෂාවන්හි අලුත් වචන සහ වාක්‍යය කාණ්ඩ දහස් ගණන් සොයාගැනීමට හැකිවේ.

 • null

  තරඟාවලි

  ලෝකයේ සිටින අනෙකුත් ක්‍රීඩා කිරීමට කැමති අය සමග තරඟාවලි සඳහා සහභාගී වන්න.

 • null

  සහතික පත්‍රයක් ලබාගන්න.

  Lingo විද්ශභාෂා මෙවලමෙහි ඇති ඔබගේ ඕනෑම පාඨමාලාවක් සම්පූර්ණ කර ඔබගේ සහතික පත්‍රය ලබාගන්න.

 • null

  Play online

  ඔබ ඉගෙනගත් විදේශ භාෂා භාවිතාකරමින් මිතුරන් සමග විනෝද වන්නට මිතුරන් හට ඇරයුම් කරන්න.

 • null

  තරඟාවලි

  ලෝකයේ සිටින අනෙකුත් ක්‍රීඩා කිරීමට කැමති අය සමග තරඟාවලි සඳහා සහභාගී වන්න.

 • null

  ශ්‍රේණි ගතකිරීම + ත්‍යාග

  ශ්‍රේණි ගතකිරීමේ තරඟ සඳහා සහභාගී වී ත්‍යාග දිනාගන්න.

 • null

  පාඩම් ඉගෙනගන්න

  විදේශ භාෂාවන්හි අලුත් වචන සහ වාක්‍යය කාණ්ඩ දහස් ගණන් සොයාගැනීමට හැකිවේ.

 • null

  යාවත්කාලීන කිරීම

  ඔබගේ වචන මාලාව යාවත් කාලීන කරගන්න.

 • null

  සහතික පත්‍රයක් ලබාගන්න.

  Lingo විද්ශභාෂා මෙවලමෙහි ඇති ඔබගේ ඕනෑම පාඨමාලාවක් සම්පූර්ණ කර ඔබගේ සහතික පත්‍රය ලබාගන්න.

Apple Store සහ Google Play හි අන්තර්ගතවේ.

Lingo සමග භාෂාවන් ඉගෙනගන්න. එය උත්සාහ කරන්න!
learn-languages-with-lingo-4

විදේශ භාෂා ඉක්මනින් සහ ඵලදායී ලෙස ඉගෙනගන්න!

ෆ්ලෑෂ් කාඩ්

ඉගෙනගැනීමට සහ මතකයේ රඳවා ගැණීමට ෆ්ලෑෂ් කාඩ් ඉතා ඵලදායී මගකි.

වචන

දහස්ගණන් අලුත් වචන සොයාගැනීමට සහ ඔබගේ වාග්මාලා මට්ටම පවත්වාගෙන යාමට ඔබට හැකිවන්නේය.

වාක්‍ය ඛණ්ඩ

වාක්‍ය ඛණ්ඩ සහ උච්චාරණය ඉගෙනගැනීමට සහ ඉතා දක්‍ෂ ලෙසින් කථා කිරීමට ඔබට උපකාරී වේ.

පරීක්ෂණ

ඔබේ සහතිකය ලබාගැනීමට පුහුණුවීම් සහ පරීක්ෂණ මාලාවකින් සමත් වියයුතුවේ.
learn-languages-with-lingo-5

Lingo ප්‍රජාව සමග එක්වන්න.

මෙවලම භාගත කරගන්න.

භාෂා ඉගෙනුම් මෙවලම භාගත කරගන්න. Lingo Play
Apple Store සහ Google Play සහිත ජංගම දුරකථන සහ ටැබ්ලට් හි ඇතුලත් වේ.”}” Download language learning app Lingo Play which is available for smartphones and tablets in Apple Store and Google Play

ආරම්භකරන්න.

ඔබගේ ප්‍රගතිය සහ සංඛ්‍යාලේඛන ගබඩා කිරීමට සහ දත්ත උපාංග අතර හුවමාරු වීමට ලියාපදිංචි වන්න.

ඔබගේ මිතුරන් සමග බෙදාගන්න.

දශලක්‍ෂයක් වු පරිශීලකයන් දැනටමත් Lingo භාවිත කරති. ඔබගේ මිතුරන් සමග ඉගෙනගැනීම වඩාත්
විනෝද ජනකයි.ඔබගේ මිතුරන්ට Lingo සමඟ සම්බන්ධ වීමට ආරාධනා කරන්න!

යවන්නclear

Get Lingo Play on Apple Store or Google Play

අදම Lingo Play මෙවළම ලබාගන්න.

විදේශීය භාෂා ඉගෙනගැනීමට සහ English Français Deutsch Español Português Italiano 日本語 中文 Korean Русский العربية Türkçe. වචන මතකයේ රඳවා ගැණීමට Lingo Play සිත්ගන්නා සහ ඵලදායී මගකි.

ඔබේ භාෂාව සොයාගන්න!

Lingo Play Ltd / Hong Kong

info@lingo-play.com

Lingo Play Ltd / Hong Kong

info@lingo-play.com