Lugemine inglise keeles võib teiste keelte kõnelejatele olla keeruline, kuid te saate oma lugemisoskust parandada ja sellele väljakutsele vastata kiirlugemise tehnika abil.

Speed Reading on tehnika, mis suurendab lugemiskiirust, ilma et see kahjustaks lugemismõistmist. See saavutatakse sõnade tajumise kiiruse parandamise ja leheküljele vaatamiste arvu vähendamise teel.

Üks kiirlugemise peamine põhimõte on leheküljele vaatamiste arvu vähendamine, suurendades korraga tajutavate sõnade arvu. Selleks võib kasutada "grupivaatamise" tehnikat, mille puhul silmad katavad korraga mitu sõna.

Teiseks oluliseks tehnikaks on sõnade tajumise kiiruse suurendamine. Seda saab teha, kui harjutada sõnade tajumist tervikuna, mitte ükshaaval. Võite kasutada ka "visuaalse fikseerimise" tehnikat, mille puhul silmad libisevad kiiremini mööda ridu, mis võimaldab teil sõnu kiiremini tajuda.

Kasutades kiirlugemise tehnikaid inglise keeles, võite alustada lihtsate tekstide lugemisega ja liikuda järk-järgult keerulisema materjali juurde. Kiirlugemise harjutamiseks võib kasutada ka spetsiaalseid rakendusi ja programme.

On oluline mõista, et lugemiskiirus ei ole alati märk kvaliteetsest lugemisest. Seetõttu pöörake kiirlugemise tehnikate kasutamisel tähelepanu mitte ainult kiirusele, vaid ka arusaamisele.

Tehnikaid, nagu võtmesõnade ja -fraaside rõhutamine, märkmete tegemine ja uue materjali sidumine juba loetud materjaliga, saab kasutada arusaamise parandamiseks.

Se peaksite meeles pidama ka seda, et lugemiskiirus sõltub paljudest teguritest, sealhulgas raskusastmest, keskendumisest ja väsimusest. Seetõttu on soovitatav mitte takerduda lugemiskiiruse suurendamisse, vaid kasutada kiirlugemise tehnikaid koos teiste lugemis- ja õppemeetoditega inglise.

Lõpptulemus on see, et kiirlugemistehnikate kasutamine võib aidata parandada lugemisoskust inglise keeles, kuid edu saavutamiseks tuleb pidevalt harjutada ja kasutada erinevaid lugemis- ja keeleõppemeetodeid