یادگیری انگلیسی یک فرآیند پیچیده و چند وجهی است که نه تنها گرامر ، واژگان و خواندن را شامل می شود ، بلکه تلفظ می شود. تلفظ خوب انگلیسی از طریق انواع تکنیک ها و استراتژی ها می تواند حاصل شود. بیایید به برخی از آنها نگاه کنیم. مؤثرترین راهها برای بهبود تلفظ انگلیسی گوش دادن به گویندگان بومی و تکرار بعد از خود است. می توانید از پادکست ها ، فیلم های YouTube ، کتابهای صوتی و منابع دیگر استفاده کنید تا بشنوید که چگونه صداها و کلمات مختلف به درستی تلفظ می شوند. سپس آنها را بعد از خود تکرار کنید ، سعی کنید تا با تکرار و ریتم تکرار کنید تا تلفظ خود را بهبود بخشید. وزن: 400 ؛ "> صدای خود را ضبط کنید و تلفظ خود را با سخنرانان بومی پس از گوش دادن مقایسه کنید. این به شما کمک می کند اشتباهات و نقص های تلفظ خود را شناسایی و تصحیح کنید. ؛ "> مطالعه آوایی انگلیسی به شما کمک می کند تا بهتر درک کنید که چگونه صدا و کلمات در صدا انگلیسی صدا می کنید. برای یادگیری آوایی می توانید از کتابهای درسی خاص ، مطالب صوتی و درس های ویدئویی استفاده کنید. وزن فونت: 400 ؛ " قوی> به تلفظ و ضمانت توجه کنید

تلفظ و intonation برای تلفظ صحیح انگلیسی مهم است. برخی از کلمات بسته به اینکه استرس روی کدام هجا قرار گرفته است ، می توانند معانی مختلفی داشته باشند. علاوه بر این ، استفاده صحیح از Intonation به شما کمک می کند تا به صورت صریح صحبت کنید و احساسات خود را نشان دهید. توجه داشته باشید که چگونه گویندگان بومی کلمات و عبارات خاصی را در یک جمله مجزا می کنند و سعی می کنند با لحن و لهجه خود مطابقت داشته باشند. /strong>

هیچ چیز مفیدتر از تمرین در مکالمات واقعی با بلندگوهای بومی نیست. برای دریافت بازخورد و بهبود تلفظ خود در مکالمات با دوستان خارجی ، همکاران یا معلمان شرکت کنید. /p>

بسیاری از برنامه های یادگیری زبان وجود دارد که به شما در بهبود انگلیسی کمک می کند. برخی به شما امکان می دهند صدای خود را ضبط کرده و آن را با یک بلندگو بومی انگلیسی مقایسه کنید ، و برخی دیگر به شما در بهبود تلفظ صداهای خاص یا عبارات کمک می کنند.