یاری بکە وانەکان بڕوانامە ئامار تۆرنۆمێنت خاڵ
دەستکەوتەکان
1000بردنەوە
پلەی یەکەم لە پلەبەندیی ڕۆژانەدا
3پلەی باشتر لە پلەبەندیی هەفتانەدا
5پلەی باشتر لە پلەبەندیی مانگانەدا
50 تاقیکاریی پلەی A/A+ پاس بکە.
پێشکەوتنی مانگانە 100./.
پێشکەوتنی ڕۆژانە 100./.
لەدرێژاییی هەفتەدا 5هێندەی 100./. پێشکەوتنی ڕۆژانە
تاقیکاری تێپەڕ بکە یاخود سەرجەم دەستکەوتەکانت کۆ بکەوە و لەڕێگەی ئیمەیلی Easy Language یان پۆستی ئەلەکترۆنیکییەوە بڕوانامەکەت وەرگرە.