Учењето босански може да биде тежок и одземаат многу време, особено за напредните студенти кои веќе имаат одредена владеење на јазикот. Сепак, и покрај нивното искуство, тие сè уште можат да направат некои грешки што можат да го отежнат учењето. Во оваа статија, гледаме на некои од овие грешки. Научете босански е со речник. Сепак, многу студенти неправилно го користат речникот. На пример, тие може да бараат премногу зборови што не им се потребни, или може да бараат зборови премногу ретко. Ова може да доведе до тоа учениците да не го разберат значењето на зборовите што ги учат или ги забораваат брзо. на внимание на граматиката. Како и да е, граматиката е суштински дел од учењето босански, и недостаток на знаење во оваа област може да доведе до недоразбирања и лоша употреба на јазикот.

  1. силно> избегнувајте читање и пишување.
  2. Многу студенти се фокусираат на говорна практика и разбирање на слушање без да посветат соодветно внимание на читањето и пишувањето. Како и да е, читањето и пишувањето се исто така важни аспекти на учење босански за да им помогнат на студентите да ги подобрат своите граматика и вокабулар.

    Многу студенти се потпираат само на учебници и задачи на учебници, не користејќи дополнителни материјали како што се статии, книги и видеа. Сепак, користењето дополнителни материјали може да им помогне на студентите да ги подобрат своите вештини за слушање, читање, зборување и пишување. Исто така, може да им помогне да го прошират својот речник и да научат за културите на другите земји.

    проучување на премногу сложени материјали. Избор на материјали за проучување босански. Тие можат да започнат да учат комплексни текстови или видеа што се премногу високи за нивото на јазикот. Ова може да резултира во нив да не ја разберат главната поента на материјалот и да се заморат од учењето.

    избегнување на употреба на јазикот во пракса. Избегнувајте да го користите јазикот во пракса, особено ако немаат можност да комуницираат со мајчин јазик. Како и да е, користењето на јазикот во пракса е многу важно со цел да се подобрат нивните вештини за слушање, зборување и пишување.

    Недостаток на учество во комуникација во босански. Владеење. Како и да е, комуникацијата во босанскиот ќе им помогне на студентите да ги подобрат своите вештини во зборувањето и разбирањето на мајчин јазик и да избегнат грешки во употребата на граматика и вокабулар.

    Како заклучок, учењето босански бара континуиран и систематски пристап. Напредните студенти треба да ги избегнат горенаведените грешки и да обрнат внимание на сите аспекти на учење на јазик, вклучително и граматика, читање, пишување, слушање и комуникација во босански. Употребата на дополнителни материјали исто така може да им помогне на студентите да ги подобрат своите вештини и да го прошират својот речник.