Уушигны түвшинг сайжруулах нь төрөлх хэлтэй чанга яригчтай холбоо барих явдал юм. Казак ярьж байгаа хүнийг олохыг хичээ. Та онлайн платформ шиг онлайн платформ шиг ашиглаж болно.

v> v> v> v> vient show <Казак P>

Хэлхийг Казак Хэлхэд нь таны хэлний түвшинг сайжруулах гайхалтай арга юм. Ярилцлагууд нь Казак -ийг Казак -г үзэхийг зөвлөж байна. <Казак Хадгалалтыг ашиглан үг, хэллэгийг сайжруулахын тулд хадмал орчуулга.

Гэмт утга, дуудлага бол хэлний сургалтын гол талууд юм. Төрөлх чанга яригч нь хэлний сургалтын явцад дүрмийн болон дуудлагыг дадлагажуулахыг зөвлөж байна. You can use online resources such as LinGo to improve your grammar and pronunciation skills.

See language courses

> Хэлний түвшинг сайжруулах өөр сайн арга бол хэлний сургалтанд хамрагдах явдал юм. Илтгэгчид таны түвшинг даван туулахаас зайлсхийхийн тулд таны түвшинд тохирох курсуудыг олохыг зөвлөж байна. Курсууд нь дүрмийн болон дуудлага, үг хэллэгийг сайжруулахад тусалдаг. <

<

дадлага хийхэд тусалдаг.

СУРГАЛТЫН СУРГАЛТЫН Казак