<कडा> अन्तराल पुनरावृत्ति विधि

sha>

शैली = "फन्ट-वजन: 400;" दृश्य र सुनुवाई संयोजन संयोजन विधि हामी एकै साथ देख्छौं र सुन्छौं भन्ने तथ्यमा आधारित छ। यो विधि जर्मन हेर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ जर्मन जर्मन फिल्म र टिभी शो क्लीस्टेडहरूको साथ देखाउँदछ। यसले तपाईंको उच्चारण र सुन्न मद्दत गर्दछ। <

<

प्रतिक्रिया विधि तथ्यमा आधारित छ कि हामी हाम्रो प्रदर्शनको बारेमा प्रतिक्रिया प्राप्त गर्दा अझ राम्रो कुरा सम्झन्छौं। यो विधि जर्मन व्याकरण कौशल सुधार गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यहाँ धेरै अनलाइन पाठ्यक्रमहरू छन् जुन तपाईंको उत्तरहरू तपाईंको उत्तरहरूमा आधारित डिसेम्बरको लागि आधारित छ। < Mnomotchnchic तथ्यमा आधारित छ कि हामी यो जानकारी सम्झन्छौं जब हामी यसलाई केहिसँग सम्बद्ध गर्दछौं जुन हामीले पहिले नै जान्दछौं वा यसलाई संघको रूपमा सम्झन्छौं। यो विधि जर्मन जर्मन नयाँ शब्दहरू सम्झन प्रयोग गर्न सकिन्छ। Mnomonic प्रविधि व्याकरण नियम सम्झना गर्न पनि गर्न सकिन्छ, उदाहरणका लागि व्याकरण नियम र विशिष्ट उदाहरणहरू बीच संघहरू सिर्जना गरेर उदाहरणका लागि। <<<<

<

<

<

<<

<

<< p> "नेटिभ वक्ताहरूको उन्मूलन र आक्रामणको नक्कल गर्दा हामी राम्रो कुरा गर्छौं भन्ने तथ्यमा आधारित छ। यो विधि जर्मन जर्मन "जर्मनलाई उच्चारण र बोली समझ सुधार गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। मुसिखी उच्चारणलाई मद्दत गर्न त्यहाँ धेरै अनुप्रयोगहरू र अनलाइन पाठ्यक्रमहरू छन्। लामो र गाह्रो प्रक्रिया, तर विज्ञानले प्रक्रियालाई गति बढाउन मद्दतको लागि धेरै विधिहरू प्रदान गर्दछ। अन्तराल पुनरावृत्ति प्रयोग गर्नुहोस्, दृष्टि र सुनुवाई, प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया, र जर्मन छिटो।