Úroveň /
Hrať Lekcie Certifikát Štatistiky Turnaj Hodnotenie

Certifikát

Absolvujte kurz a dostanete certifikát z cudzieho jazyka od Easy Language poštou alebo e-mailom
Musíte absolvovať najmenej 300 testov so známkami: А/A+
Úspešne ukončených testov 0 z 300