Nivel /
Luaj Mësimet Certifikatë Statistikat Turne Klasifikimi
Arritjet
1000 fitore
Vendi i I-rë në klasifikimin ditor
3 vendet e kreut në klasifikimin javor
5 vendet e kreut në klasifikimin javor
Kalo 50 teste me notën A/A+
Progresi i përditshëm 100%
Progresi mujor 100%
5 herë progres ditor 100% gjatë kësa jave
Kalo 300 teste, mblidhi të gjitha arritjet dhe merr një certifikatë arritjeje nga Easy Language me postë ose email