Mësimi Italisht mund të jetë argëtues dhe tërheqës, por është gjithashtu e rëndësishme të kontrolloni përparimin tuaj. Ka shumë teste dhe ushtrime të ndryshme për t'ju ndihmuar të vlerësoni përparimin tuaj në mësimin e gjuhës. Në këtë artikull ne do të ndajmë me ju disa lloje të ndryshme të testeve dhe ushtrimeve që mund të përdorni për të provuar njohuritë tuaja për gjuhën Italisht. > Ndërgjegjësimi Testet Italisht testoni kuptimin tuaj për Italisht gramatikën dhe fjalorin. Testet zakonisht përfshijnë pyetje me zgjedhje të shumëfishta, drejtshkrim, gramatikë dhe më shumë. Testet ndihmojnë në testimin e të kuptuarit tuaj të dëgjimit të Italisht. Testet mund të jenë në format të regjistruar, video ose audio, me pyetje vijuese. Për të përmirësuar aftësitë tuaja të dëgjimit, rekomandohet të dëgjoni libra audio, të shikoni filma dhe shfaqje televizive në Italisht dhe thjesht të komunikoni me folësit vendas. > Shkrimi Testet ndihmojnë në testimin e aftësisë suaj për të shkruar në Italisht. Këto teste mund të përfshijnë shkrimin e eseve, eseve, letrave, etj. Ata testojnë fjalorin tuaj, gramatikën, pikësimin dhe stilin e shkrimit tuaj. Ato mund të përfshijnë një larmi ushtrimesh, të tilla si të flasësh me një folës vendas, të përshkruash veten, të diskutosh një temë, të flasësh për një temë dhe më shumë. Teste të tilla mund t'ju ndihmojnë të vlerësoni nivelin tuaj të të folurit dhe të kuptoni se cilat aspekte ju duhet të punoni. Ju mund të gjeni shkolla të specializuara ose Italisht mësues për të administruar këto teste. Jo vetëm që ju ndihmon të vlerësoni përparimin tuaj, por gjithashtu ju ndihmon të përcaktoni se cilat fusha ju duhet të punoni tjetër. Mos harroni se si dhe testet dhe ushtrimet, për të mësuar me sukses Italisht është gjithashtu e nevojshme të praktikoni shumë dhe të përdorni gjuhën në situata të jetës reale.

Lingo është një burim tjetër në internet që ofron teste dhe ushtrime të ndryshme për të mësuar Italisht. Ju mund të gjeni gramatikën, fjalorin, leximin, dëgjimin dhe të folurit, si dhe ushtrime për të shkruar dhe folur. Ju gjithashtu mund të gjeni mësime Italisht për të përmirësuar aftësitë tuaja të leximit, dëgjimit dhe të folurit në lingo. aftësi gjuhësore, është e rëndësishme të mbani mend se këto janë vetëm mjete për t'ju ndihmuar të vlerësoni nivelin tuaj dhe të dini se në cilat aspekte të përqendroheni. Për të pasur sukses në mësimin Italisht, ju gjithashtu duhet të praktikoni shumë dhe të përdorni gjuhën në situata të botës reale.