கடலன் இல் எனது இலக்கணத்தை எவ்வாறு மேம்படுத்துவது? கடலன் இல் பயனுள்ள தகவல்தொடர்புக்கு அபூரண இலக்கணம் ஒரு தடையாக இருக்கும். இருப்பினும், உங்கள் இலக்கணத்தை மேம்படுத்தவும், கடலன் பயன்படுத்துவதில் அதிக நம்பிக்கையுடன் இருக்கவும் பல வழிகள் உள்ளன. இந்த கட்டுரையில், கடலன் இல் உங்கள் இலக்கணத்தை மேம்படுத்த உதவும் பத்து முறைகளை நாங்கள் வழங்குவோம்.

  1. கடலன் கடலன் இல் வாசிப்பது சரியான இலக்கண கட்டமைப்பைக் கற்றுக்கொள்ளவும், உங்கள் சொற்களஞ்சியத்தை அதிகரிக்கவும், இலக்கணத்தைப் பயன்படுத்த கற்றுக்கொள்ளவும் உதவும் சூழலில் கட்டுமானங்கள். உங்களுக்கு ஆர்வமுள்ள கடலன் புத்தகங்கள், கட்டுரைகள், செய்தி கட்டுரைகள் அல்லது வேறு எந்த உள்ளடக்கத்தையும் நீங்கள் படிக்கலாம். "

  2. ஆங்கிலத்தில் எழுதுங்கள் ; உங்கள் எழுத்தில் இலக்கண பிழைகளை சரிபார்க்க ஆன்லைன் ஆதாரங்கள்.

  3. இலக்கண குறிப்பு புத்தகங்களைப் பயன்படுத்துங்கள் இலக்கண குறிப்பு புத்தகங்கள் கடலன் இல் இலக்கணத்தை மேம்படுத்த பயனுள்ள கருவிகள். அவற்றில் இலக்கண விதிகள், பயிற்சிகள் மற்றும் இலக்கண கட்டுமானங்களைப் பயன்படுத்துவதற்கான எடுத்துக்காட்டுகள் உள்ளன. நீங்கள் ஆன்லைன் வழிகாட்டிகளைப் பயன்படுத்தலாம் அல்லது காகித பதிப்புகளை வாங்கலாம்.

  4. தவறுகளை கவனித்தல் நீங்கள் பேசும்போது உங்கள் தவறுகளுக்கு கவனம் செலுத்துங்கள் கடலன். அவற்றை எழுதி, நீங்கள் செய்த தவறை ஏன் செய்தீர்கள் என்பதைப் புரிந்து கொள்ள முயற்சிக்கவும். உங்கள் தவறுகளை சரிசெய்து அவர்களிடமிருந்து கற்றுக்கொள்ளுங்கள்.

  5. கேளுங்கள் கடலன் திரைப்படங்கள், நிகழ்ச்சிகள், பாட்காஸ்ட்கள், வானொலி மற்றும் தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகள் போன்ற கடலன் இல் உள்ளடக்கத்தைக் கேட்பது மற்றும் பார்ப்பது போன்றவற்றில் உள்ளடக்கத்திற்கு மற்றும் பார்க்கவும் இலக்கண கட்டமைப்புகள் மற்றும் சரியானது சொற்களின் உச்சரிப்பு. இது உங்கள் சொற்களஞ்சியத்தை விரிவுபடுத்துவதற்கும் புதிய இலக்கண கட்டுமானங்களைப் பயன்படுத்த கற்றுக்கொள்வதற்கும் உதவும்.

      தவறாமல் பயிற்சி கடலன் இல் உங்கள் இலக்கணத்தை மேம்படுத்துவதற்கான பயிற்சி முக்கியமாகும். வழக்கமான பயிற்சி, எழுதப்பட்ட மற்றும் வாய்வழி, சரியான இலக்கணம் மற்றும் கட்டமைப்புகளை ஒருங்கிணைக்கவும், கடலன் பயன்படுத்துவதில் உங்கள் நம்பிக்கையை அதிகரிக்கவும் உதவும்.

    ஆன்லைன் படிப்புகள் மற்றும் வகுப்புகளில் பங்கேற்க கடலன் இல் உள்ள ஆன்லைன் படிப்புகள் மற்றும் இலக்கண வகுப்புகள் உங்கள் இலக்கண திறன்களை மேம்படுத்தவும், உங்கள் ஆசிரியர் அல்லது பிற மாணவர்களிடமிருந்து கருத்துகளைப் பெறவும் உதவும். கடலன் இலக்கணத்தின் சுய ஆய்வுக்கு பல இலவச ஆதாரங்களும் உள்ளன. ஆங்கிலத்தில். அவற்றில் பயிற்சிகள், வினாடி வினாக்கள் மற்றும் வெவ்வேறு இலக்கண விதிகள் மற்றும் பயன்பாட்டு எடுத்துக்காட்டுகள் ஆகியவை அடங்கும்.