Επίπεδο /
Επιτεύγματα
1000 νίκες
Πρώτη θέση σε ημερήσια αξιολόγηση
Κορυφαίες 3 θέσεις σε εβδομαδιαία αξιολόγηση
Κορυφαίες 5 θέσεις σε μηνιαία αξιολόγηση
Περάστε 50 τεστ με βαθμό A/A+
Ημερήσια πρόοδος 100%
Μηνιαία πρόοδος 100%
5 φορές 100% ημερήσια πρόοδος κατά τη διάρκεια της εβδομάδας
Περάστε 300 τεστ ή συγκεντρώστε όλα τα επιτεύγματα και λάβετε ένα πιστοποιητικό επίτευξης μέσω mail από την Easy Language, μέσω ταχυδρομείου ή μέσω e-mail