Մակարդակ /
Նվաճումներ
1000 հաղթանակ
1-ին տեղ ամենօրյա վարկանիշում
Շաբաթական վարկանիշային աղյուսակիլավագույն 3 տեղերը
Ամսվա վարկանիշային աղյուսակիլավագույն 5-ը
Անցնել 50 թեստ A/A+ գնահատականով․․․ հետ
Ամենօրյա առաջընթաց 100%
Ամսական առաջընթաց 100%
Շաբաթվա ընթացքում 5 անգամ, ամենօրյա 100% առաջընթաց
Անցեք 300 թեստ կամ հավաքեք բոլորնվաճումները և ստացեք ձերնվաճումների վկայականը Easy Language- ի փոստով, փոստից կամ էլ-փոստից
Can't write log "/var/www/releases/lingo-play-com/20230315.124250/runtime/20230320/1679313652.9483__.json"