Ниво /
Играј Часови Сертификат Статистика Турнир Оценување
Достигнувања
1000 победи
1 место на дневниот рејтинг
Топ 3 места на неделниот рејтинг
Топ 5 места на месечниот рејтинг
Положете 50 тестови со А/А+ оцена со
Дневен напредок 100%
Месечен напредок 100%
5 пати 100% дневен напредок преку неделата
Положете 300 тестови или соберете ги сите достигнувања и добијте сертификат на достигнувања преку пошта од Изи Ленвиџ, преку пошта или електронска пошта