Ниво /
Сертификат
Земете го курсот и добијте сертификат на странски јазик од Лесен Јазик преку пошта или е-пошта
Земете го курсот и добијте сертификат на странски јазик од Лесен Јазик преку пошта или е-пошта
Мора да положите најмалку 300 тестови со оцени: А/А+
Тестот е положен со 0 од 300