Суралцах Каталон хэцүү, төвөгтэй үйл явц нь хэцүү, төвөгтэй байж болно, гэхдээ <хүчтэй> gampiation нь илүү сонирхолтой,

Тэнд сурахын тулд тоглоомыг ашигладаг олон програм, үйлчилгээ Каталон. Нэг нь оюутнууд, үйл ажиллагаа, үйл ажиллагаа, үйл ажиллагаа, үйл ажиллагаа, бэрхшээл, бэрхшээлийг сайжруулах, унших, бичих чадварыг сайжруулах, бичих чадварыг сайжруулахад туслах.

нь амжилтанд хүрсэн тоглоом, суралцагчид, ахиц дэвадах, ахиц дэвшил, ахиц дэвшил, сургалтын тэмцээнд оролцох бусад арга замууд байдаг , шагнал, үнэлгээ. Эдгээр нь бүгд манай LINNO програмд ​​байдаг.

ба эцэст нь , тоглоомын хэрэгсэл нь анхдагч, цорын ганц арга биш байх ёстой гэдгийг анхаарах нь чухал юм. Каталон. Энэ нь зөвхөн унших, сонсох, ярих зэрэг бусад аргуудтай хослуулах боломжтой.