Хийх нь зорилгодоо хүрэх, ямар түвшинд хүрэхийг тодорхойлох явдал юм. Хүн бүр хэлний өвөрмөц түвшний хэлний мэдлэгтэй болохоор өөрийгөө бусдад харьцуулах шаардлагагүй гэдгийг ойлгох нь чухал. Дараагийн алхам бол суралцах эх үүсвэрийг сонгох явдал юм. Currently, there are many apps and online courses that can help you learn испани. Эдгээр нь Lingo, rosetta чулуу, бусад олон. Таны хүнд хэцүү, сургалтын арга технологийн чиглэлээр тохирох нөөцийг сонгох нь чухал юм.

> Дүгнэлт, Испани -ийг сайжруулах, өөрийн саналыг байнга сонгох, Mopustarate Peopleing-ийн түвшний түвшинг тохируулах, тогтмол түрээслэх, ашиглалтад соруулах замаар програмыг тохируулах боломжтой. Гэсэн хэдий ч, Испани Испани -ийг санах нь чухал юм. Don't expect instant results, but if you follow these steps you'll notice a significant improvement in your испани proficiency over time.